Λειτουργία Σχολής Γονέων

Στους Ταξιάρχες και στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου λειτουργεί από τις 29 Σεπτεμβρίου Σχολή γονέων με υπεύθυνη την ψυχολόγο Κατερίνα Μακρυγιάννη. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Η σχολή λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα Τρίτη και Παρασκευή.