Άρθρα της κατηγορίας ‘Aνακοινώσεις

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-2022 : 2022-06-23Λήψη αρχείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 2021 : 2021-07-10

https://blogs.sch.gr/dimtaxiar/files/2021/07/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ.docx

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 : 2021-03-03

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν από 1-3 έως 20-3 του 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 2020-11-19

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / Ειδικότητα /Ε-mail
Αργύρης Κων/νος Διευθυντής argkon58@yahoo.gr
Τζιμόπουλος Γεώργιος Ε΄Τάξη gatzios7@hotmail.com
Κακκάβα Μαρία Α΄Τάξη makakkava@gmail.com
Παπαβασιλείου Γεώργιος ΣΤ΄Τάξη geomegas@yahoo.com
Παπαγεωργίου Δημήτριος Γ΄Τάξη papageoggioudimitris1@gmail.com
Λύκας Απόστολος Β΄Τάξη lykasap@gmail.com
Ρίζος Ιωάννης Δ΄Τάξη sostir1978@yahoo.gr
Τσιαντούλα Γεωργία Αγγλικών tsiantoulageo@yahoo.gr
Τσιρογιάννη Ελένη Γερμανικών lenatsirogianni@yahoo.gr
Καρκάλας Σωκράτης Πληροφορικής sokratis.karkalas@gmail.com
Κεραμιδά Αγάπη
Σανιδά Ανθή
Αρτεμίου Αρκουμάνη
Κουτή Βασιλική Γυμναστική koti-vasiliki@yahoo.gr
Ανδρομάχη Παγάνα Μουσική pagan.andr@yahoo.gr

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 : 2020-05-19

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 10-12 ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 29/05/2020. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΙΝ:6983482713)

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών
στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους
γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος
myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο
εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4.
όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο
ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία
που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία
τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για
οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα
της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο
ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας
σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από
το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο
του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
Συνιστάται, οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω
αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο
σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ
79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο
Δημοτικό.
4
1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση
Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την
εγγραφή του στο δημοτικό.
2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων
και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της
μαθητή/τριας.
3. Στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και
η αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το πιστοποιητικό
παραδίδεται στον γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής.
4. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του
έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση
του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του
οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο
νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την παρ. 1β, του άρθρου 204, του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α). Παιδιά που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α),
εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.
5. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής
περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας
εγγραφής οφείλει να αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης
με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

MR.SC. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση : 2017-12-23

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών. 

Για άλλη μια φορά πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στη πρόσκλησή μας και παρέστη σε μια όμορφη εκδήλωση, την επιμέλεια της οποίας είχαν οι δασκάλες της A’ και B’  τάξης, κ. Δημουλά Μαρία και κ. Μανωλοπούλου Αναστασία.  

Στην αρχή της εκδήλωσης ο διευθυντής του σχολείου κ. Αργύρης Κωνσταντίνος μίλησε για το μήνυμα των Χριστουγέννων και στη συνέχεια την παράσταση έκλεψαν οι μικροί μαθητές με τη μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα και τους μικρούς κατεργάρηδες καλικάντζαρους.

Τέλος σε όλους τους μαθητές μοιράστηκαν δώρα και γλυκά, ευγενή χορηγία του  Δήμου Φαρκαδόνας  και του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Ηλία Καραμάνου.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις δασκάλες τους για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισαν.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού σχολείου Ταξιαρχών  εύχεται σε όλους «Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, αγάπη και πρόοδο».

Με επισημότητα γιορτάστηκε στους Ταξιάρχες η επέτειος του ΟΧΙ : 2017-10-29

Με επισημότητα γιορτάστηκε στους Ταξιάρχες η επέτειος του ΟΧΙ.

Το Δήμο ΦαρκαδόνIMG_20171028_110126 ας εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Ηλίας Καραμάνος, τον οποίο συνόδευαν οι πρόεδροι των Ταξιαρχών κ. Απόστολος Καταραχιάς και Πετροπόρου κ. Κώστας Φορτοτήρας.

Με περίσσεια χάρη και λεβεντιά παρέλασαν οι μαθητές του Ν/γείου και του Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών και καταχειροκροτήθηκαν.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Σωτήρως Χριστού Ταξιαρχών και ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων.IMG_20171028_110258

Την παράσταση για μια ακόμη φορά έκλεψαν τα μικρά παιδιά με τις απαγγελίες ποιημάτων μπροστά από το Ηρώο.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας και στον γυμναστή μας κ. Τέλιο Δημήτρη για την άρτια προετοιμασία και εμφάνιση των μαθητών του σχολείου μας στην παρέλαση.

DSC05026 DSC05028 DSC05029 DSC05030 DSC05031DSC05023 DSC05017

 

Ο εορτασμός της επετείου του ΟΧΙ : 2017-10-29

Μία αDSC04982λλιώτικη εμπειρία είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μαθητές, γονείς και κηδεμόνες του Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών παρακολουθώντας τη γιορτή που ετοίμασαν οι μαθητές των Γ’ και Ε’ τάξεων. Μέσα σ΄ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, οι μαθητές των δύο τάξεων παρουσίασαν το χρονικό του Β’ Παγκοσμίου πολέμου μέσα από κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών, όπως του Νικηφόρου Βρεττάκου, του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιάννη Μπεράτι και πολλών άλλων ,που όχι απλά βίωσαν τον πόλεμο, αλλά τον έζησαν μαχόμενοι.  Κάθε κείμενο συνοδευόταν από ταυτόχρονη προβολή σχετικού βίντεο ή μικρών θεατρικών, που παρουσίασαν οι μαθητές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα συγκινητικής ατμόσφαιρας.   Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές των δύο τάξεων όσο και στους εκπαιδευτικούς που διοργάνωσαν την εκδήλωση κ. Γεωργολόπουλο Βασίλη και κ. Ζέρβα Ολυμπία.

DSC05003DSC04972 - ΑντιγραφήDSC04975 - Αντιγραφή

DSC04974DSC04979 DSC04981 DSC04984 DSC04998 DSC05001 DSC05002DSC05008

Πρόσκληση – Ενημέρωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 : 2017-10-26

greeceΜε χαρά θα σας υποδεχτούμε αύριο 27 Οκτωβρίου 2017 στις 9:00 π.μ. στην εκδήλωση που διοργανώνει το σχολείο μας για την επέτειο του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Όσον αφορά  το αυριανό δρομολόγιο του σχολικού λεωφορείου, Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, το δρομολόγιο θα γίνει κανονικά, όπως κάθε πρωί.

Οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 10:45 π.μ. , εκείνη την ώρα θα αναχωρήσει και το σχολικό λεωφορείο  για τα υπόλοιπα χωριά.

Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών στις 8:30 π.μ. με φροντίδα των γονέων τους.  Το δρομολόγιο του λεωφορείου δε θα γίνει.

Για την σχολική παρέλαση ισχύει ό,τι και κάθε χρόνο, μπλε ή τζιν παντελόνι και άσπρο πουκάμισο ή άσπρη μπλούζα για τα αγόρια και μπλε ή τζιν φούστα και άσπρο πουκάμισο ή άσπρη μπλούζα για τα κορίτσια.

4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2017-2018 : 2017-10-02

4h-hmera-sxolikou-athlitismou-afisaΤη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, 4η  Πανελλήνια Ημέρα σχολικού Αθλητισμού, που φέτος έχει ως κεντρικό σύνθημα: «ΑΘΛΟΥΜΑΙ –ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να  συμμετάσχουν σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες, οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον γυμναστή του σχολείου μας κ. Τέλιο Δημήτρη. Οι δράσεις, εκτός από αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, ανάλογες με την ηλικία των μαθητών, περιελάμβαναν ομιλία και παρουσίαση για την αξία της άθλησης, καθώς και προβολή συναφών βίντεο.

Σύμ φωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Θ., «η άθληση είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες και την ευκαιρία να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση συνηθίζοντας σ’ έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους». 

Το σχολείο μας συγχαίρει τον γυμναστή μας κ. Τέλιο Δημήτρη για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των δράσεων, καθώς και τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις.IMG_20171002_082741 IMG_20171002_110629-PANO
IMG_20171002_093146 IMG_20171002_093118 IMG_20171002_093039 IMG_20171002_091247 IMG_20171002_094119 IMG_20171002_085148 IMG_20171002_083921


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων