Φτιάχνουμε τη σχολική μας βιβλιοθήκη

Φτιάχνουμε τη σχολική μας βιβλιοθήκη

IMG 4678Επιτέλους!  Ένας από τους αρχικούς μας στόχους για δημιουργία σχολικής βιβλιοθήκης αρχίζει να υλοποιείται.  Διαμορφώσαμε τον χώρο που θα τη φιλοξενήσει,  αγοράσαμε τις πρώτες βιβλιοθήκες και αγοράσαμε τα πρώτα μας βιβλία.  Περιμένουμε και τη δική σας συνεισφορά έτσι ώστε όλα τα ράφια να γεμίσουν με βιβλία!IMG 4677