Εκπαιδευτικοί του σχολείου

________________________________________________________________________________________

Βασίλης Γεωργολόπουλος

Διευθυντής

Φώτης Μεσιακάρης

Αναπληρωτής Διευθυντής

Ειρήνη Χλωρού

Δασκάλα Α΄ τάξης

Μαρία Κακκαβά

Δάσκαλος Β΄ τάξης

Φώτης Μεσιακάρης

Δάσκαλος Γ΄ τάξης Αναπληρωτής Διευθυντής

Δημήτρης Παπαγεργίου

Δάσκαλος Δ΄ τάξης

Μαρία Δημουλά

Δασκάλα Ε’  τάξης

Βάιος Μπλέτσας

Δάσκαλος ΣΤ΄ τάξης

 Νίκος Μιχαλόπουλος

Ενισχυτική διδασκαλία, συμπλήρωση ωραρίου

Νίκος Βορδώνης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Σοφία Τσίντζα

Καθηγήτρια Αγγλικών

Δήμητρα Λάλου

Καθηγητής Πληροφορικής

Σοφία Γεωργούλα

Καθηγήτρια Γαλλικών

 

Κωνσταντίνος Τζέλης

καθηγητής Μουσικής