Εκπαιδευτικοί του σχολείου

________________________________________________________________________________________

Κωνσταντίνος Αργύρης

Διευθυντής

Αναπληρωτής Διευθυντής

Δασκάλα Α΄ τάξης

Δάσκαλος Β΄ τάξης

Δάσκαλος Γ΄ τάξης Αναπληρωτής Διευθυντής

Δασκάλα Δ΄ τάξης

Δασκάλα Ε’  τάξης

Δάσκαλος ΣΤ΄ τάξης


Δασκάλα, ενισχυτική διδασκαλία, συμπλήρωση ωραρίου

Δημήτρης Τέλιος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Καθηγήτρια Αγγλικών

Καθηγητής Πληροφορικής

Καθηγήτρια Γερμανικών

καθηγήτρια Μουσικής

 


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων