Ορισμός Στενής Επαφής Κρούσματος

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

 

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:

Α  Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν).

Β Ως μαθητές σε ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΚΘ) με το επιβεβαιωμένο κρούσμα χαρακτηρίζονται όσοι κάθονται στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι <1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή  πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο.

Γ  Οι μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ.)κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10ημέρες μετά

από αυτήν), εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.

Δ Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων

του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν)καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο

πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι

συνεχόμενα.

Ε  Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των

συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν) σε απόσταση <1,5μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από

τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο) σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου, περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος γυμναστικής ή άλλης

δραστηριότητας.

ΣΤ  Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο

μεταδοτικότητας.

Ζ  Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις    επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19(με ή χωρίς

συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Η  Οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού που κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το

επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

Αφήστε μια απάντηση