Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2643081201
Δ/νση: Άγιος Νικόλαος Βόνιτσας 30002- Αιτωλοακαρνανία
Mail: mail@dim-ag-nikol.ait.sch.gr