Δοκιμαστικό για πολυμέσα

Μερικές εικόνες- quotes… 

Κι ένα αρχείο για δοκιμή…

Ο χάρτης της Ευρώπης (ασπόμαυρος)