Γεωμυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια

Σε γεωπεριβαλλοντικά και γεωμυθολογικά μονοπάτια μας οδήγησε αυτή τη φορά το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων «Μύθοι και Άστρα» που εκπονείτε από την Γ ‘ τάξη του σχολείου μας. Συγκεκριμένα την Δευτέρα, 8/4 επισκεφθήκαμε το Κ.Ε.ΠΕ.Α Στυλίδας μαζί με τους συμμαθητές μας των Α’ Β’ και Δ’ τάξεων.

Αρχικά παρακολουθήσαμε το πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό μέρος του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του κέντρου και στη συνέχεια πήγαμε στα λουτρά των Θερμοπυλών. Περπατήσαμε στην ιαματική πηγή, μιλήσαμε για αυτή και έπειτα επισκεφθήκαμε το μνημείο των Θερμοπυλών και το μουσείο όπου παρακολουθήσαμε ταινία 3D σχετική με την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών.