•  

Κανονισμός για την τάξη 2017-2018

                                                            12-6630_Earthquakes-and-You_Booklet_04_coloured_1000px

       Σωσάνδρα 10-10-2017

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

 Α. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ.

 1. Ενημερώνονται όλοι οι εκπ/κοί για τις υποχρεώσεις τους και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού.
 2. Ορίζεται η σειρά εκκένωσης της κάθε αίθουσας, καθώς και ο χώρος συγκέντρωσης στην αυλή.
 3. Πριν από τη διεξαγωγή των ασκήσεων ετοιμότητας ενημερώνονται οι μαθητές μέσα στις τάξεις τους για τα σχέδια δράσης από τους δασκάλους τους

Β. ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

1. Αν ο σεισμός γίνει κατά την ώρα του διαλείμματος.

 • Ο εφημερεύων δάσκαλος, αν βρίσκεται στο κτίριο, φωνάζει: «σεισμός, όλοι κάτω από τα θρανία σας και τις πόρτες» καλυπτόμενος και ο ίδιος κάτω από το πλαίσιο της πλησιέστερης πόρτας.
 • Ο εφημερεύων, αν βρίσκεται στο προαύλιο, απομακρύνει τους μαθητές από τα κτίρια και τους συγκεντρώνει στο σημείο συγκέντρωσης που είναι το γήπεδο μπάσκετ.
 • Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα κτίρια (εκπ/κοί, μαθητές κ.α.) καλύπτονται σε ασφαλή σημεία (κάτω από γραφεία, από πλαίσια θυρών, θρανία κ.λ.π.).
 1. Αν ο σεισμός γίνει κατά την ώρα του διαλείμματος βροχερής μέρας που οι μαθητές παραμένουν στο κτίριο.
 • Ο εφημερεύων στο κτίριο φωνάζει «σεισμός» και καλεί τους μαθητές που βρίσκονται στους διαδρόμους να μπουν στις τάξεις τους και να καλυφθούν ο καθένας κάτω από το θρανίο του, και τους μαθητές που βρίσκονται κοντά στις εξόδους να βγουν έξω.
 • Ο εφημερεύων στο προαύλιο καλεί τους μαθητές να απομακρυνθούν από τα κτίρια και να συγκεντρωθούν στο γήπεδο μπάσκετ.
 • Όλοι όσοι βρίσκονται στα κτίρια (αίθουσες και τουαλέτες) καλύπτονται σε ασφαλή σημεία.
 1. Αν ο σεισμός γίνει την ώρα του μαθήματος.
 • Οι διδάσκοντες φωνάζουν «σεισμός» και καλούν τους μαθητές να καλυφθούν ο καθένας κάτω από το θρανίο του, καλυπτόμενοι και οι ίδιοι κάτω από την έδρα τους.
 • Όσοι εκπ/κοί βρίσκονται στο γραφείο του σχολείου, καλύπτονται σε ασφαλή σημεία (κάτω από γραφεία, κάτω από πλαίσια θυρών).

Γ.  ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

Γ1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. (Εφαρμόζεται με εντολή του διευθυντή σε περιπτώσεις που υπάρχουν μικρές ή καθόλου υλικές ζημιές).

 1. Αν ο σεισμός γίνει κατά  την ώρα του διαλείμματος.
 • Μετά τη λήξη της σεισμικής δραστηριότητας όλοι οι μαθητές παραμένουν σε ασφαλή σημεία, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Β (την ώρα του σεισμού), με ευθύνη του εφημερεύοντα δασκάλου.
 • Μόλις ακουστεί το σύνθημα εκκένωσης όσοι βρίσκονται στο κτίριο (εκπ/κοί, επιμελητές) βγαίνουν από το κτίριο και πηγαίνουν στους χώρους συγκέντρωσης (γήπεδο μπάσκετ), όπου βρίσκονται οι υπόλοιποι μαθητές και εκπ/κοί.
 • Οι διδάσκοντες, την επόμενη ώρα του προγράμματος, συγκεντρώνουν τα τμήματα στα οποία θα δίδασκαν και ελέγχουν την παρουσία μαθητών. Στη συνέχεια αναφέρουν στο διευθυντή για τυχόν απόντες.
 1. Αν ο σεισμός γίνει την ώρα του διαλείμματος βροχερής μέρας που οι μαθητές παραμένουν στο κτίριο.
 • Μετά τη λήξη της σεισμικής δραστηριότητας όλοι οι μαθητές παραμένουν σε ασφαλή σημεία ,όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Β  (την ώρα του σεισμού), με ευθύνη του εφημερεύοντα δασκάλου.
 • Μόλις ακουστεί το σύνθημα εκκένωσης του κτιρίου ο εφημερεύων στέκεται στο κέντρο του διαδρόμου και καλεί τους μαθητές να βγουν έξω από το κτίριο και να συγκεντρωθούν στο γήπεδο μπάσκετ.
 • Οι εκπ/κοί που βρίσκονται στο γραφείο βγαίνουν έξω από αυτό και περιέρχονται τις αίθουσες και τις τουαλέτες για να βγάλουν έξω τους εναπομείναντες μαθητές.
 • Οι διδάσκοντες την επόμενη ώρα συγκεντρώνουν τα τμήματα στα οποία θα δίδασκαν και ελέγχουν την παρουσία μαθητών. Στη συνέχεια αναφέρουν στο διευθυντή για τυχόν απόντες.

3     Α ν ο σεισμός γίνει κατά την ώρα μαθήματος.

 • Μετά τη λήξη της σεισμικής δραστηριότητας όλοι οι μαθητές παραμένουν σε ασφαλή σημεία, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Β (την ώρα του σεισμού), με ευθύνη των διδασκόντων.
 • Μόλις ακουστεί το σύνθημα εκκένωσης του κτιρίου από τους διδάσκοντες, αυτοί προετοιμάζουν τους μαθητές για αποχώρηση και όλοι οδηγούν τις τάξεις τους στο σημείο συγκέντρωσης, που είναι το γήπεδο μπάσκετ με τη σειρά που έχει καθοριστεί.
 • Η Έκτη (ΣΤ΄) τάξη  αποχωρεί πρώτη. Η δασκάλα της, πριν αποχωρήσει δίνει εντολή στη (Ε΄) τάξη  στη σειρά εκκένωσης. Η δασκάλα της, πριν αποχωρήσει δίνει εντολή στη (Δ΄) τάξη  στη σειρά εκκένωσης. Η δασκάλα της, πριν αποχωρήσει δίνει εντολή στη (Γ΄) τάξη  στη σειρά εκκένωσης. Η δασκάλα της, πριν αποχωρήσει δίνει εντολή στη (Α΄) τάξη  στη σειρά εκκένωσης. Η δασκάλα της, πριν αποχωρήσει δίνει εντολή στη (Β΄) τάξη που αποχωρεί τελευταία. Οι διδάσκοντες παρακολουθούν και συντονίζουν τη διαδικασία εκκένωσης από την πόρτα της αίθουσας που βρίσκονται.
 • Οι εκπ/κοί που βρίσκονται στα γραφεία, πριν αρχίσει η εκκένωση, πηγαίνουν στην πόρτα εξόδου και συντονίζουν την αποχώρηση των μαθητών.
 • Αν ο σεισμός γίνει την ώρα λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται για τις υπόλοιπες τάξεις.
 • Την όλη διαδικασία συντονίζει ο διευθυντής του σχολείου.

Γ 2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.  (Εφαρμόζεται με  εντολή και ευθύνη των εκπ/κών της κάθε τάξης σε περίπτωση σεισμού που προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές, τραυματισμούς ή παγιδεύσεις ατόμων).

 • Το συντονισμό των ενεργειών του σχεδίου αυτού έχουν ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής συντονιστής ή ο εκπ/κός που θα βρεθεί  σε ασφαλές σημείο εκτός κτιρίου, μέχρι να παρουσιαστούν και να αναλάβουν δράση τα αρμόδια κρατικά όργανα.
 • Ο κάθε εκπ/κός, εφόσον είναι σε θέση, αναλαμβάνει να απομακρύνει την τάξη του από το κτίριο με τον ασφαλέστερο και ταχύτερο τρόπο και να την οδηγήσει στο σημείο συγκέντρωσης, στο γήπεδο μπάσκετ, χωρίς να περιμένει ειδική εντολή για το σκοπό αυτό. Αν διαπιστώσει βαρείς τραυματισμούς ή παγιδεύσεις, ενημερώνει το δάσκαλο της διπλανής τάξης ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει την τάξη αυτή στο σημείο συγκέντρωσης, και ο διδάσκων στην τάξη παραμένει κοντά στα θύματα καλώντας για βοήθεια. Κατά την απομάκρυνση της τάξης καταβάλλεται προσπάθεια να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο σχέδιο δράσης Γ1, αν το επιτρέπει η διαμορφωμένη κατάσταση.
 • Ο υπεύθυνος πυρασφάλειας του κτιρίου κατά την έξοδό του από το κτίριο παίρνει μαζί του τους πυροσβεστήρες και αναλαμβάνει δράση αν χρειαστεί.
 • Ο υπεύθυνος για τους διακόπτες νερού και ρεύματος, κατά την έξοδό του από το κτίριο, κλείνει τους διακόπτες.
 • Ο υπεύθυνος για τις πρώτες βοήθειες, κατά την έξοδό του από το κτίριο, παίρνει μαζί του το φορητό φαρμακείο.
 • Οι εκπ/κοί που θα βρεθούν με τους μαθητές στο σημείο συγκέντρωσης ( γήπεδο μπάσκετ), κρατούν τους μαθητές στο σημείο αυτό μέχρι να δοθεί εντολή από το διευθυντή ή τον αναπληρωτή συντονιστή, για επιστροφή στα σπίτια τους.
 • Όλοι οι εκπ/κοί που υπηρετούν στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο σημείο συγκέντρωσης μέχρι να ενημερωθούν από το διευθυντή ή τον αναπληρωτή συντονιστή, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει λήξει.
 • Ο διευθυντής του σχολείου αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες τις τυχόν ζημίες και τραυματισμούς και ζητά βοήθεια από τα αρμόδια κρατικά όργανα.
 • Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του κτιρίου, η μεταστέγαση του σχολείου θα γίνει ύστερα από πρόταση των αρμόδιων αρχών.

 

 

 

Σαν σήμερα

 1. 25/02/1822: Καταργείται η δουλεία στην Ελλάδα

Flag Counter