πειράματα στη Φυσική

Συνεχίζουμε τα πειράματα μας στη Φυσική για την ανάκλαση ήχου και τις δυνάμεις.

ανάκλαση ήχου

ανάκλαση ήχου

ανάκλαση ήχου

ανάκλαση ήχου

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις

δυνάμεις