+πλευση 2017

Παρασκευή απόγευμα και κατεβήκαμε όλοι στο λιμάνι για να υποδεχθούμε την +πλευση, την ομάδα που κάθε χρόνο μας θυμάται, μας επισκέπτεται και μας προσφέρει υλικά απαραίτητα για το σχολείο μας. Την επόμενη μέρα το πρωί κάναμε τις ιατρικές μας εξετάσεις και έπειτα η ομάδα παρέδωσε για το σχολείο μας πλούσιο ηλεκτρονικό, εκπαιδευτικό και αθλητικό εξοπλισμό και έναν ψύκτη-αφαλατωτή. Τους ευχαριστούμε πολύ για όλα!

P1060905 P1060907 P1060916 P1060922 P1060925 P1060928 P1060938