Αρχείο κατηγορίας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ακολούθησε η παρακάτω έκθεση…https://blogs.sch.gr/dimrizia/files/2022/06/ΕΤΗΣΙΑ-ΕΚΘΕΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΤΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΤΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ-2021-2022.pdf

Δημοσιεύθηκε στη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Σχολιάστε

AΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας υλοποιήθηκαν δύο σχέδια δράσης προσανατολισμένα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην υλοποίηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων…https://blogs.sch.gr/dimrizia/files/2022/06/ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΩΝ-ΔΡΑΣΗΣ-ΤΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΝΑΔΑΣ.pdf

Δημοσιεύθηκε στη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Σχολιάστε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις βασικές λειτουργίες της (παιδαγωγική-διοικητική-επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών), οι οποίες εξειδικεύονται σε 9 επιμέρους άξονες. Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Το τρέχον σχολικό έτος υλοποιούνται δύο σχέδια δράσης στη σχολική μας μονάδα επικεντρωμένα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Σχολιάστε