ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Δ.Σ. ΡΙΖΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΝΔΟ

Η ακριτική σχολική μας μονάδα, με πρωτοβουλία της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» , έχει έρθει σε επαφή και συνεργασία με την ακριτική σχολική μονάδα στην Τέλενδο, ένα μονοθέσιο σχολείο , που ανήκει στην Περιφέρεια Δωδεκανήσου…

Το συνεργατικό πρόγραμμα ανάμεσα στις δύο σχολικές μονάδες έχει τον τίτλο » Τόσο μακριά, τόσο κοντά» και αποβλέπει στην ανταλλαγή δράσεων μέσω της σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης με γνώμονα πάντοτε το όφελος των εκπαιδευτικών και του μαθητικού δυναμικού…

2 σχολεια

Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο ακριτικές σχολικές μονάδες έχει ενισχυθεί και μέσα από τη συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος e twinnng με τίτλο » Make yor product famous!Be famous!».

Σχετικά με ΛΕΥΚΕΛΗ Ρ.

H Λεύκελη Ρούλα διαχειρίζεται το παρόν blog του Δημοτικού Σχολείου Ριζίων.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση