ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις βασικές λειτουργίες της (παιδαγωγική-διοικητική-επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών), οι οποίες εξειδικεύονται σε 9 επιμέρους άξονες.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Το τρέχον σχολικό έτος υλοποιούνται δύο σχέδια δράσης στη σχολική μας μονάδα επικεντρωμένα στην τρίτη λειτουργία, την «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» και συγκεκριμένα στους άξονες 8 » Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» και 9 » Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά -ευρωπαϊκά προγράμματα» αντίστοιχα.

Το πρώτο σχέδιο δράσης έχει τον τίτλο «Επιμορφώνομαι, προχωρώ στην υλοποίηση των δράσεων, προάγω την εκπαιδευτική διαδικασία» και αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός σταθερού μηχανισμού υλοποίησης ενδοσχολικών επιμορφώσεων.

Το δεύτερο σχέδιο δράσης έχει τον τίτλο «Συμμετέχω σε προγράμματα, καινοτομώ, βελτιώνομαι» και αποβλέπει στην ενίσχυση των παιδαγωγικών-διδακτικών πρακτικών και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας.

Σχετικά με ΛΕΥΚΕΛΗ Ρ.

H Λεύκελη Ρούλα διαχειρίζεται το παρόν blog του Δημοτικού Σχολείου Ριζίων.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση