ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ)  έχει επηρεάσει σημαντικά τη σχολική εκπαίδευση προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες για την παροχή αποτελεσματικών μαθησιακών εμπειριών στους μαθητές/τριες.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να αξιολογήσουμε το εκάστοτε εργαλείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού μας και τις προγραμματισμένες διδακτικές στρατηγικές.

Σε αυτό το επιμορφωτικό και καθοδηγητικό πλαίσιο οργανώθηκε από κοινού με την κα Ιωάννα Μανάφη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.ΚΕ.Σ της ΑΜΘ, σεμινάριο με τίτλο «Χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδιακασία».

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις 16 Νοεμβρίου 2021 και επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και στην εμπλοκή των μαθητών/τριών σε συνεργατικές δραστηριότητες από απόσταση.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Μανάφη η οποία είναι αρωγός σε κάθε προσπάθειά μας!!.png

 

Σχετικά με ΛΕΥΚΕΛΗ Ρ.

H Λεύκελη Ρούλα διαχειρίζεται το παρόν blog του Δημοτικού Σχολείου Ριζίων.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση