Επιμορφωτική συνάντηση

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική Συνάντηση»

ΣΧΕΤ.:1. με το 9/16.3.2016  Έγγραφο της Σχολικής Συμβούλου – του Διευθυντή Π.Ε. Πιερίας

  1. με το 12471/28.3.2016  Έγγραφο της Περιφ. Δ/νσης Π.Ε & Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Στο πλαίσιο του παιδαγωγικού και καθοδηγητικού έργου μας, πραγματοποιούμε επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων Ρητίνης, Ελατοχωρίου, Βρίας, Κ. Μηλιάς, Μ. Μηλιάς, Μοσχοχωρίου, Φωτεινών, Αγ. Δημητρίου, Λόφου και Ράχης. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας, την Τετάρτη 6.4.2016 από 8.30π.μ έως 13.30 μ.μ., στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ρητίνης, με θέματα:

  • «Λειτουργία Σχολείων με Προγράμματα ΕΣΠΑ και Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας»,
  • «Σχεδιασμός και διαμόρφωση σεναρίου διδασκαλίας» και
  • «Διδασκαλία γραπτού επικοινωνιακού λόγου» και θα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα.

Επιμορφωτές  θα είναι: ο Διευθυντής Π.Ε. Πιερίας, (κ. Δημήτριος Συριανίδης), η Σχολική Σύμβουλος της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. του Ν. Πιερίας (κ. Σύρμω Βαϊραμίδου) και η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ρητίνης (κ. Ουρανία Παπαγεωργίου).

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι στην εν λόγω συνάντηση θα παραβρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί.

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣ                                            ΣΥΡΜΩ Κ. ΒΑΪΡΑΜΙΔΟΥ

 

 

Μία σκέψη στο“Επιμορφωτική συνάντηση

  1. Ευχαριστούμε πολύ τη σχολική σύμβουλο 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Πιερίας, κυρία Βαϊραμίδου, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο σχολείο μας, ώστε να πραγματοποιηθεί στο χώρο μας η παραπάνω επιμορφωτική συνάντηση .

Τα σχόλια είναι κλειστά.