Μία σκέψη στο“Επίσκεψη στο τυπογραφείο “Πιερικοί Αντίλαλοι”.

Τα σχόλια είναι κλειστά.