ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/5/ έως 29/5 2020
Εκ της Διευθύνσεως
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ .