ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή  22/12/2017 μετά από την εορτή του σχολείου μας που θα αρχίσει στις 9 παρά τέταρτο θα επιδοθούν οι Έλεγχοι Προόδου για το Α΄ Τρίμηνο του Σχολικού Έτους 2017-18 για τις Τάξεις Γ, Δ, Ε και ΣΤ.

Οι γονείς των Τάξεων Α και Β θα ενημερωθούν προφορικά από τους υπεύθυνους δασκάλους των τμημάτων