Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Σαλούρου Δήμητρα (ΠΕ 86)

Υποθεματική:

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός , διαφορετικότητα

Τίτλος:

«Στη δική μας τάξη, κάνουμε τη φιλία πράξη»