Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός Δημητριάδου Αλεξάνδρα (ΠΕ 05)

Υποθεματική:

Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη

Τίτλος:

«Αγαπώ τους άλλους σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου»