Ε.Κ.Π.Α. – Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Έντυπα για οικογένειες και γονείς/ενήλικες που φροντίζουν παιδιά

«Μαζί στο σπίτι μας». Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης των παιδιών. Για γονείς και ενήλικες που φροντίζουν παιδιά (2020). Αθήνα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

ΕπαναΣυνδεόμαστε στο σπίτι: Οι δικές μας ιστορίες. Δραστηριότητες ενδυνάμωσης κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών σε περιόδους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

Μένουμε σπίτι…Συνδε-Δεμένοι. Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό — Covid-19. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19

COVID19 FINAL  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΚΟΥΜΠΙΑΣ 

 

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΥΤΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΚΟΥΜΠΙΑΣΛήψη αρχείου