Τι μάθαμε για τις πλημμύρες!!!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε2 τάξης, στα πλαίσια του προγράμματος «Κλιματική Αλλαγή / Φυσικές καταστροφές / Πολιτική προστασία», ευαισθητοποιήθηκαν και προετοιμάστηκαν για έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα, που μετασχηματίζεται με έντονους ρυθμούς και «μάθανε για τις πλημμύρες».

Μελέτησαν το «τι» το «πώς» και το «γιατί» των πλημμυρών, κατανόησαν τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκλησή τους και ενδυναμώθηκαν στην ανάληψη ενεργού δράσης για την πρόληψη/αντιμετώπιση και τον μετριασμό των συνεπειών τους.

Οι ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις που λαμβάνει το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθιστούν επιτακτική την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας.