Δημιουργία ψηφιακών comics στο μάθημα των Αγγλικών!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε1’ και Ε2’  τάξης του σχολείου μας με αφορμή σχετική θεματική ενότητα που διδάχθηκαν στο μάθημα των Αγγλικών  αποτύπωσαν μια τυπική μέρα της ζωής τους σε ένα δικό τους ψηφιακό comic με τίτλο ‘A Day in My Life’.

Για την δραστηριότητα αυτή αξιοποιήθηκε το περιβάλλον της διαδικτυακής εφαρμογής Pixton , το οποίο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να σχεδιάσουν χαρακτήρες κόμικς (avatars) δίνοντάς τους τα χαρακτηριστικά, την στάση και τον λόγο που αυτοί θέλουν.

Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το μάθημα και ταυτόχρονα να αναπτύξουν νοητικές δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και φαντασία.