ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Τάξη Εκπαιδευτικός  Ημέρα Ώρα
Α-Β Δέσποινα Κοφτσετζίδου Την πρώτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μήνα. 12.00-12.45
Γ-Δ Ελένη Κατσιπτσάκη Την πρώτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μήνα. 12.00-12.45
Ε-ΣΤ Δήμητρα Καδόγλου Την πρώτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μήνα. 10.05-10.50

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΜΕΛΕΤΗ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Α-Β ΤΑΞΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Γ-Δ ΤΑΞΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – Κ.Π.Α  Ε-ΣΤ ΤΑΞΗ

Βασιλική Γαλανοπούλου Την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε μήνα. 12.00-12.45
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Χρήστος Σουλίδης Την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε μήνα. 12.45-13.30
ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ιωάννα Πανταζή Την πρώτη εργάσιμη Τρίτη κάθε μήνα. 11.35-12.00
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κυριάκος Γκιόκας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ενημέρωση των γονέων στον χώρο του σχολείου θα πραγματοποιείται έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό (2555031226)   και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19.