κ. ΕΒΙΤΑ θρησκευτικά ΣΤ΄

Αρχική / κ. ΕΒΙΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ / κ. ΕΒΙΤΑ θρησκευτικά ΣΤ΄

– Οι πρώτοι χριστιανοί: δυσκολίες και περιπέτειες –
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
1. Να συμπληρώσετε την μεσοστιχίδα.
1. Σύμβολο του Χριστιανισμού.
2. Εκεί βρίσκεται η κατακόμβη της Αγίας Πρισκίλας.
3. Τρεις χιλιάδες ___________ πίστεψαν και βαπτίστηκαν την ημέρα της
Πεντηκοστής.
4. Πρωτομάρτυρας.
5. Τα ήθη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ευννούσαν τον ___________.
6. Χριστιανός φιλόσοφος που μαρτύρησε το 165 μ. Χ.
7. Ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Ν. Αφρικής.
8. Επιλέχθηκαν επτά ___________ για να αναλάβουν τη φροντίδα των μελών της
κοινότητας.
9. Αυτοί ανέλαβαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο.
10. Εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα (περίπου το 30 μ. Χ.)
Απάντηση:
1) _ Χ _ _ _
2) Ρ _ _ _
3) Ι _ _ _ _ _ _ _
4) Σ _ _ _ _ _ _ _
5) _ Τ _ _ _ _ _ _
6) Ι _ _ _ _ _ _ _ _
7) _ Α _ _ _ _ _
8)_ _ _ _ _ Ν _ _
9) _ _ Ο _ _ _ _ _ _
10) Ι _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Ποιοι ήταν οι τόποι λατρείας των πρώτων Χριστινών; Γιατί;
Απάντηση:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Τι ήταν οι κατακόμβες και πώς χρησίμευαν στους χριστιανούς;
Απάντηση:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αφήστε μια απάντηση