ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αρχική / ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ετήσιο Διεπιστημονικό  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:

Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων της περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης
ανακαλύπτουν  και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη
διερεύνηση ιστορικών πηγών του  τόπου τους

Είναι ένα αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας κ Θρησκευμάτων
ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (με αριθμ. πρωτ:
Φ.1/ΔΝ/154886/Δ7/4-10-2019 και με την αρ. 29/18-07-2019 απόσπασμα
πρακτικού του ΙΕΠ) και θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2019-2020 από
συμμετέχοντα σχολεία των περιοχών Ωραιοκάστρου και Βόλβης μετά από
διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης που προηγήθηκε.

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει τρεις πυλώνες με τους παρακάτω σκοπούς ανά πυλώνα:
Σκοπός του πρώτου πυλώνα είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα
από την ανακάλυψη, μελέτη και παρουσίαση ιστορικών πηγών και αρχείων
των σχολικών μονάδων των συμμετεχόντων σχολείων.
Σκοπός του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος είναι η διερεύνηση της
ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής μέσω της διερεύνησης της προέλευσης των
γονέων και των γονέων τους, από τους μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και η αποτύπωση σε ψηφιακούς αλληλεπιδραστικούς χάρτες με τη
βοήθεια του λογισμικού ArcGis.
Τέλος σκοπός του τρίτου πυλώνα είναι η δημιουργία μιας φωτογραφικής
έκθεσης με παλιές φωτογραφίες από τις περιοχές των συμμετεχόντων
σχολείων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα γίνει
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψει σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων και θα γίνει συγγραφή συλλογικού
τόμου από τους συμμετέχοντες και θα εκδοθεί σε βιβλίο με τη χρήση ISBN.

Αφήστε μια απάντηση