ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Αρχική / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες του Σχολείου μας ότι οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα σχολούν σύμφωνα με το πάγιο επίσημο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η Ζώνη 1 θα σχολάει στις 3μ.μ. και η Ζώνη 2 θα σχολάει στις 4μ.μ. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπονται αποχωρήσεις σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Χατζοπούλου Αικατερίνη

Αφήστε μια απάντηση