Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το «Embracing art»

Αρχική / eTwinning ΕΡΓΑ / Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το «Embracing art»

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας για τη βράβευσή τους με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για eTwinnign Έργο «Embracing art»!
H Έκθεση Αξιολόγησης Έργου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Συγχαρητήρια για την Ετικέτα Ποιότητας! Υλοποιήσατε ένα εξαιρετικό έργο με πολύ καλή προσέγγιση στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, πολλές δημιουργικές, συνεργατικές και καλά τεκμηριωμένες δραστηριότητες σε διαφορετικά πλαίσια (ατομική εργασία, εργασία σε ομάδες, εθνικές & διακρατικές ομάδες),  ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, πολύ καλή ενσωμάτωσή του σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (Καλλιτεχνικά, Γεωμετρία, Περιβάλλον, Γλώσσα, ΤΠΕ), αξιολόγηση και διάχυση του έργου (στο διαδίκτυο μέσω της Weebly ιστοσελίδας σας αλλά και στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία).»

Ευχόμαστε και εις ανώτερα!

Αφήστε μια απάντηση