ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 8  58005- ΠΕΛΛΑ     Tηλ.: 2382031388

Ιστοσελίδα: www.pelladimotiko             E-MAIL:mail@dim-pellas.pel.sch.gr

 

Προσδοκούμε το ταξίδι των παιδιών σας στο σχολείο μας να είναι συναρπαστικό

και να αποτελέσει έμπνευση για τη μελλοντική τους πορεία

Οι αξίες και το ήθος του σχολείου μας:

 

  Αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή δίκαια και με σεβασμό στην κουλτούρα και την προσωπικότητά του

   Δίνουμε ισότιμες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές μας

  Εργαζόμαστε σκληρά για να πετύχουμε τους εκπαιδευτικούς μας στόχους

  Αναγνωρίζουμε ότι όλοι είμαστε διά βίου μαθητές

  Παρέχουμε ένα ευρύ, πλούσιο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών

  Προάγουμε ένα   σύγχρονο  μαθησιακό μοντέλο

   Αξιοποιούμε πολλαπλές πηγές σύγχρονης γνώσης  και ψηφιακών εργαλείων

    Διαμορφώνουμε το σχολείο του μέλλοντος

  Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον

  Προωθούμε με τις δράσεις μας τη συνεργασία με τους γονείς, τους τοπικούς φορείς και την ευρύτερη κοινότητα

 Ευαισθητοποιούμε  τους μαθητές  μας  σε  τρέχοντα κοινωνικά θέματα ώστε να εξελιχθούν  σε  υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί  γονείς  και κηδεμόνες

 

Η διευθύντρια του σχολείου και το προσωπικό καταβάλλουν ατέρμονες προσπάθειες, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σχολικό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.  Για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, απαιτείται η συγκρότηση ενός  κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος θα θέτει το πλαίσιο ενός μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή και την απρόσκοπτη τέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Ο παρών κανονισμός βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις απόψεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και την σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας ο οποίος φέρει και την  ευθύνη  της κτιριακής λειτουργίας του σχολείου.

 

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής  κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιερώνατε λίγο από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας που από φέτος  λειτουργεί με  το νέο πρόγραμμα του διευρυμένου και αναβαθμισμένου  σχολείου.

                                                       Η  διευθύντρια  του Σχολείου

 

 

                                                           Αναστασία  Χανού

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  7/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ           ΠΕΛΛΑΣ

 1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ –ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος  ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως – το αργότερο την ίδια ημέρα- τον εκπαιδευτικό της τάξης.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄ τάξεων.
 • Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και ανάλογης βεβαίωσης, σε έντυπο που θα αποσταλεί, για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών. Εάν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου για τον λόγο της απουσίας ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.

Άφιξη στο σχολείο

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς γνωστοποιούν στους γονείς και τους μαθητές:

(α) το πρόγραμμα ημερήσιας λειτουργίας του κλασικού και του ολοήμερου διευρυμένου και αναβαθμισμένου προγράμματος, όπως αυτά ορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ και

(β)  υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας:

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως τις 8:15  από την είσοδο του σχολείου.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ουδιαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως .
 • Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια της  Διευθύντριας.
 • H Διευθύντρια και οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι, για την ασφάλεια των παιδιών, να διατηρούν τις θύρες εισόδου και εξόδου του σχολείου τους κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

α. Το ημερήσιο διδακτικό ωράριο, διαμορφώνεται ως εξής:

 • υποδοχή των μαθητών στο σχολείο:   08:00 – 08:15
 •   έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου:   08:15
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών:

          13:15 για όλες τις  τάξεις

 • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου Προγράμματος

          13:20 για όλες τις  τάξεις

 • λήξη των δραστηριοτήτων  Διευρυμένου Ολοήμερου Προγράμματος: 17:30

Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η διάρκειά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00΄- 08.15΄ 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15΄- 09.40΄ 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09.40΄- 10.00΄ 20΄ Διάλειμμα
10.00΄- 11.30΄ 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11.30΄- 11.45΄ 15΄ Διάλειμμα
11.45΄- 12.25΄ 40΄ 5η ώρα
12.25΄- 12.35΄ 10΄ Διάλειμμα
12.35΄- 13.15΄ 40΄ 6η ώρα – Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
1η ΖΩΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

13:15΄ – 13:20΄ Διάλειμμα
13:20΄ – 14:00΄ 40΄ Σίτιση -χαλάρωση
2η ΖΩΝΗ 

Μελέτη –Προετοιμασία

 

14.00΄- 14.10΄

10΄ Διάλειμμα
14.10΄- 14.55΄ 45΄ 1η ώρα
14.55΄-15.05΄ 10΄ Διάλειμμα
15.06΄-15.50΄ 45΄ 2η ώρα

15.50΄-15-55΄                          5΄                   Διάλειμμα

 3η ΖΩΝΗ

Σχολικοί  Μαθητικοί Όμιλοι

 15.55΄-16.40΄                      45΄                       1η  ώρα

16.40΄-16.45΄                         5΄                   Διάλειμμα

16.45΄-17.30΄                         45΄                      2η  ώρα

β. Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων (νομοθετικές – κανονιστικές διατάξεις), τις παιδαγωγικές αρχές και την εμπειρία των εκπαιδευτικών, έχουν καθοριστεί οι παρακάτω  κανόνες της καθημερινής λειτουργίας:

– Για οποιοδήποτε θέμα, παιδαγωγικό, διδακτικό ή διοικητικό, απευθυνόμαστε στον ανάλογο εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη,  απευθυνόμαστε στην διευθύντρια  του σχολείου και στη συνέχεια, όταν κρίνεται σκόπιμο, στους αντίστοιχους Συντονιστές  ή τον Δ/ντή  Εκπ/σης για παιδαγωγικά ή διοικητικά θέματα.

Για λόγους ασφαλείας των μαθητών  αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος η πόρτα θα κλείνει στις 8:25 ΄.

Σας επισημαίνουμε την ανάγκη τήρησης  της ώρας προσέλευσης .

– Επικουρικά γνωστοποιούμε τον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης του σχολείου: 2382031388, και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@dim-pellas.pel.sch.gr   για επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου .

 • Ο καθαρισμός του διδακτηρίου θα πραγματοποιείται καθημερινά, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των καθαριστριών και τους όρους που καθόρισε το Υπουργείο Παιδείας και η Σύμβαση με την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας

 

Προσευχή

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Κάθε Δευτέρα πρωί , μετά την προσευχή , γίνεται και έπαρση της σημαίας με τη συνοδεία του Εθνικού Ύμνου  από όλους τους μαθητές

 

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του  και αφού την κλειδώσει  να συνοδεύει τους μαθητές του στο διάδρομο με γραμμή και τάξη  ως την αυλή . Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται η τάξη ως  χώρος παραμονής των μαθητών με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού που είχε μάθημα την προηγούμενη ώρα

Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να μαλώνουν και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους  εφημερεύοντες δασκάλους  που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κάθε τάξη θα έχει, με την ευθύνη του εκπαιδευτικού ΠΕ70, μια μπάλα που θα την παίζουν όλοι μαζί οι μαθητές της , από το 2ο διάλειμμα και μετά ,στην αυλή του σχολείου στους προκαθορισμένους χώρους που έχουν οριοθετηθεί  για κάθε τάξη ως εξής:

Α΄ τάξη :στα  λυόμενα ,Β΄ τάξη : στο κιόσκι ,Γ΄ τάξη : στη σκάμμα ,Δ΄ τάξη : στη σημαία  μέχρι τις βρύσες, Ε΄ τάξη : στο νέο κτίριο ,δέντρα ,φιλέ και ΣΤ¨ τάξη: στα γήπεδα

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα κάνουν γραμμές και προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού  χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων  χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη πρόωρης αποχώρησης  κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός της τάξης ή η διευθύντρια  .Η πρόωρη αποχώρηση καταγράφεται στο ημερολόγιο Σχολικής ζωής της τάξης ή του σχολείου .

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρηση  τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει. Οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων ασυνόδευτοι, μόνο και εφόσον  ο γονέας  κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία και έχει προσκομίσει στον εκπαιδευτικό της τάξης ή στη Δ/ντρια του σχολείου. Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:

Όλοι οι μαθητές αποχωρούν και  φέτος σταδιακά  (λόγω αποφυγής συχγρωτισμού των γονέων των μικρών τάξεων ) από την κεντρική έξοδο   του σχολείου  με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών   στις κάτωθι ώρες:

Από την κεντρική έξοδο :                                      

Α΄ τάξη : 13.10 μ.μ.                                    Β,   Γ΄ , Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη : 13.15 μ.μ.

 • Με την ολοκλήρωση της 1ης  ή της 2ης  ώρας και 3ης ζώνης  ,δηλαδή στις 15:00 μ.μ. ή 16.00 μ.μ. ή  17.30μ.μ.  για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.

Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. Για  οποιαδήποτε   αλλαγή στο πρόγραμμα οι γονείς θα ενημερώνονται με  ανακοίνωση  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων .

 

Εξωσχολικά υλικά

Μπάλες και  παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό παρέχεται από το σχολείο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Κάθε κινητό που εντοπίζεται  θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.

 1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 1. Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη και συνωστισμό και με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού .
 2. Απαγορεύεται οι μαθητές να παραμένουν στα διαλείμματα στον  διάδρομο του σχολείου.
 3. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα των διαλειμμάτων , όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων.
 4. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν εντός του κτιρίου χωρίς να τρέχουν.
 5. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης.
 6. Η συμπεριφορά των  μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και όχι βίαιη.
 7. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αποτελεί λόγω για  εφαρμογή πειθαρχικού μέτρου .
 8. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν πίνουν νερό ,δεν τρώνε ,δεν σηκώνονται όρθιοι, δε συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία.
 1. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να μην τα ξεχνούν συχνά.
Τα δικαιώματα των μαθητών

Κάθε μαθητής δικαιούται:

1. Να απολαμβάνει τον σεβασμό των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του τόσο κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά τον χρόνο εκτός τάξης (διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.τ.λ.).

2. Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του μαθήματος.

3. Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό  να αναλαμβάνει μόνος ή με συμμαθητές του να παρουσιάσει ένα μάθημα.

4. Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη βοήθεια των εκπαιδευτικών  του για τη μέθοδο, τον σχεδιασμό, τις βιβλιογραφικές πηγές κ.τ.λ.

5. Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και κοινωνικών φορέων κ.τ.λ.)

6. Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, αν οι εκπαιδευτικοί του κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη. Ακόμα δικαιούται να ζητήσει τη βοήθεια του εκπαιδευτικού του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευμένες απορίες για το μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις κ.τ.λ., που θα τον διευκολύνουν να παρακολουθήσει καλύτερα την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθήματος. Η βοήθεια αυτή μπορεί να δοθεί, ύστερα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό, στο τέλος του ημερησίου προγράμματος, ή στον χρόνο που θα θεωρήσει ο εκπαιδευτικός κατάλληλο και φυσικά στον χώρο του σχολείου.

7. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test, ωριαίο διαγώνισμα κ.τ.λ.) και να ζητά καλόπιστα διευκρινίσεις για τον βαθμό του.

8. Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν θέλει να εμπεδώσει κάποια ενότητα καλύτερα.

 • Μέσα σ’ ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του.
 • Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του.
 • Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
 • Να  χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του σχολείου.
 • Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει προς όφελος δικό του ή των συμμαθητών του.
 • Να του παρέχεται περιβάλλον ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.

Παιδαγωγικός έλεγχος

Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων. Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο. Όταν ένας μαθητής παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους κανόνες συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του.

Τα πειθαρχικά μέτρα:

 • Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους γονείς.
 • Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή.
 • Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.
 • Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου.
 • Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση της βαθμολογίας στα μαθήματα.

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στο μαθητή ανάλογα με την παραβατική συμπεριφορά του από το δάσκαλο, τη  διευθύντρια  και το Σύλλογο Διδασκόντων. Συνοπτικά τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή που συνεχίζει να έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι:

1ο  Στάδιο

 • Παρατήρηση από τον δάσκαλο ( 1η και 2η ).
 • Επίπληξη από τον δάσκαλο.
 • Παρατήρηση από την διευθύντρια και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα από τον εκπαιδευτικό.
 • Επίπληξη από την διευθύντρια  και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

2ο  Στάδιο

Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Καλεί τον/την ΣΕ και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων,  ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική απόφαση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του μαθητή ή την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

        Γενικά

 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

 1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και την Διευθύντρια  του σχολείου.
 2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Αυτή η δημοκρατική αρχή πρέπει να αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου.
 3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη καθώς το ενιαίο ολοήμερο σχολείο έχει όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε όλες τις τάξεις . Το  σχολείο μας , επομένως, πρέπει να μεθοδεύει και να οργανώνει τον τρόπο της οριζόντιας συνεργασίας των εκπαιδευτικών του.
 4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ,με ευθύνη και καθοδήγηση  του  ενδοσχολικού συντονιστή,  πρέπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη συνεργασία και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. Η ομάδα των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου μέσα σε κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει οργανωτική υπόσταση και να αναλάβει ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου. Το οργανωτικό σχήμα  θα  αποφασιστεί από το σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου και ύστερα από εισήγηση του συντονιστή και του  μέντορα της σχολικής μονάδας .
 5. Όσα αναφέρονται για την αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και του ταλέντου των μαθητών ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αυτά μαζί με την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.
 6. Δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές, και να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Δε νοούνται επίσης αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία, η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.
 7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά. Οφείλει να ενημερώνεται και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα συμπεριφοράς  μαθητών και γονέων .
 8. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.
 9. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.
 10. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
 11. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.
 12. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
 13. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου.

Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές  πρέπει  να γίνεται με  ιδιαίτερη προσοχή  και  με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, πουσημαίνει:
(α) Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή.

(β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.

(γ) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ’ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.

(δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

(ε) Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.

 1. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:

(α) Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.

(β) Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.

(γ) Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.

(δ) Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στην Διευθύντρια του σχολείου για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

 1. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
 2. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.
 3. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό, τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

18.Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά  με  τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. Να βασίζεται σε περιστατικά και επιδόσεις που καταγράφονται συστηματικά  στο ημερολόγιο σχολικής ζωής της τάξης που υποχρεούται να ενημερώνει καθημερινά  ο κάθε εκπαιδευτικός .Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να  υπάρχει και δυνατότητα  επικοινωνίας  και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

 

Η  Διευθύντρια της σχολικής μονάδας

Η Διευθύντρια  του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα και γι’ αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι η ηγέτης που ενδιαφέρεται για τη οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. Για να φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης και παράλληλα να ασκεί επιρροή στους εκπαιδευτικούς, πρέπει να διαθέτει υψηλό κύρος και πειθώ, να είναι κοινά αποδεκτός και να μην αμφισβητείται. Οι εντολές και οι οδηγίες της Διευθύντριας που απορρέουν μόνο από τη νόμιμη εξουσία του είναι συχνά ατελέσφορες για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του σχολείου, αν δε στηρίζονται στις αρετές και στην προσωπική επίδραση του σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά της  Διευθύντριας του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία. Στον κανονισμό λειτουργίας σχετικά με τον/την Διευθυντή/ντρια θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:

 1. Όταν η Διευθύντρια επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ’ αυτούς ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’ αυτούς. Η παιδαγωγική της ευθύνη είναι εκτός από συμβουλευτική είναι και να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.
 2. Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, με αυταρχικό πνεύμα και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς, πρέπει να θεωρείται αρνητικό στοιχείο. Περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και, γενικότερα, θετικά κίνητρα.
 3. Η Διευθύντρια  στις σχέσεις της με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την παρουσία της. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαστεί, τους τιμωρεί. Ο γενικός κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά από τα αρνητικά. Η Διευθύντρια πρέπει να έχει υπόψη της ότι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή ακόμη και η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά της και απορρέουν από το ρόλο της. Όταν απαιτείται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει να το πράξει, γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
 4. Η πρόσβαση των μαθητών στο Γραφείο της  Διευθύντριας  πρέπει να γίνεται  άνετα. Η συζήτηση με τους μαθητές και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα αλλά και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η επικοινωνία αυτή δε σημαίνει υιοθέτηση της απόλυτης ισοπέδωσης, η οποία αποδυναμώνει την παιδαγωγική λειτουργία του ρόλου της. Η δημοκρατική επικοινωνία έχει κανόνες και όρια συμπεριφοράς, αναγνωρίζει ρόλους και απαιτεί από τους φορείς διάθεση να υπερασπιστούν το ρόλο τους. Η Διευθύντρια  γνωρίζει ότι η αγωγή και η μόρφωση δε γίνονται με αυτοεξέλιξη. Χρειάζεται τη διαμεσολαβητική παρέμβαση του ώριμου εκπαιδευτικού και, ακόμη περισσότερο, της επικεφαλούς Διευθύντριας .
 5. Η Διευθύντρια  οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά.
 6. Η Διευθύντρια  έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις της Διευθύντριας του σχολείου για θέματα που αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος, όταν προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.
 7. Η Διευθύντρια  φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να εξασφαλίζει την «έντιμη» διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς
 1. Η Διευθύντρια του σχολείου στον τομέα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να ικανοποιούν την ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη σχεδίαση και οργάνωση της εργασίας τους καθώς και στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν. Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη.
 1. Η Διευθύντρια του σχολείου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, να παραδέχεται και να εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου, να αναπτύσσει θετικές στάσεις απέναντι στους υφισταμένους του και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους.

Συντονιστής

Υποστηρίζει ,καθοδηγεί, σχεδιάζει  και οργανώνει  διδασκαλίες και δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών .

Εισηγείται καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας και προβαίνει στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους, σε συνεργασία και  με τον  Σύμβουλο-Μέντορα

Μέντορας

Συμβάλλει στη σταδιακή ενσωμάτωση του νέου συναδέλφου του στο σχολικό πλαίσιο και περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  Τον πληροφορεί και τον καθοδηγεί ως προς το διδακτικό έργο του και ειδικότερα στη διαχείριση της διδακτικής ύλης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του.  Προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Κατευθύνει τον ως άνω εκπαιδευτικό ως προς την επίλυση πάσης φύσεως θεμάτων που, τυχόν, ανακύψουν κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία, εντός της σχολικής μονάδας.

Καθοδηγεί τον νέο συνάδελφό του για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές .

     

 1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο και ειδοποιούν τον εκπαιδευτικό ή την διευθύντρια. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται.

Προετοιμασία  μελέτη

Βασικό καθήκον κάθε μαθητή είναι η μελέτη. Χωρίς συστηματική και επίπονη εργασία κανένας δεν προόδευσε ποτέ. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να μελετούν στο σπίτι τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα ωράριο μελέτης. Για τους μαθητές που κατ’ εξακολούθηση έρχονται αδιάβαστοι και δεν ενδιαφέρονται για τα μαθήματά τους κι εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που να αιτιολογούν την κατάσταση αυτή, ενημερώνονται  οι κηδεμόνες των μαθητών. Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου αναζητούνται λύσεις.

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ- ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε η πρόοδος των μαθητών να πραγματοποιείται  αποτελεσματικότερα. Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.τ.λ.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά  για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης   κάθε τρίμηνο  αλλά  και ωριαίας   επικοινωνίας τηλεφωνικής κάθε εβδομάδα . Προτείνεται να γίνονται  φέτος δια ζώσης συναντήσεις μετά το πέρας των μαθημάτων του πρωινού ωραρίου ,μεταξύ 13.15-14.00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ,για αποφυγή δυσλειτουργίας του Ολοημέρου . Διαβάζουν προσεκτικά και καθημερινά όλες τις ανακοινώσεις-ενημερώσεις  που μεταφέρουν οι μαθητές ή μέσω των emails τους  (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου και μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου.  Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στην διευθύντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον/την  δάσκαλο/α της τάξης ή την  διευθύντρια οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια  μέσω  τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.  Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς με αλλαγές τηλεφώνων ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας. Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.

Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη τηλεφωνική  επικοινωνία , σε χρόνο μη διδακτικής εργασίας. Οι γονείς οφείλουν να επικοινωνούν με το Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία
 • Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από την Δ/ντρια  τον Εκπαιδευτικό
 • Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου
 • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
 • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου  σπουδών
 • Επίσκεψη των Γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό
 • Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση του Σχολείου.

 

Επίδοση και αξιολόγηση μαθητών

Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Το θετικό περιβάλλον στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό διότι διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις αξίες που έχει ανάγκη ο μαθητής για την αποδοχή και την αναγνώρισή του από τη σχολική κοινότητα.

Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησης του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι κάθε φορά πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του. Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών του, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους. Ο εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική συνεργασία επιτυγχάνεται με τη δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τον παιδαγωγικό τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τους μαθητές του.

Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από:

 • Τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης
 • Την καθημερινή προφορική επίδοσή του στο μάθημα της ημέρας
 • Την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
 • Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι
 • Τη συμμετοχή και συμπεριφορά του στην ομάδα που ανήκει
 • Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους του

Στο τέλος κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών του και παραδίδει έγκαιρα τη βαθμολογία στην  διευθύντρια. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν  για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την  αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής. Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη. Ο εκπαιδευτικός ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε μήνα, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.

 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα.

Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων ,αυλής , τουαλετών, σχολικής περιουσίας διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο καλλιεργείται η ψυχή των παιδιών μας

Μαθητές που κατ’ εξακολούθηση προκαλούν ζημιές και δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σωστής συμπεριφοράς εθίζονται στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Οι μαθητές ελέγχονται για την συμπεριφορά τους και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες τους ή τους ίδιους.

Οι μαθητές των τάξεων που οι εκπαιδευτικοί έχουν υπηρεσία καθαρίζουν την αυλή με τις τσιμπίδες και τα καλαθάκια κάθε μέρα μετά το δεύτερο διάλειμμα

Η ποιότητα του σχολικού χώρου είναι συνευθύνη και αποτέλεσμα συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας-εκπαιδευτικών ,γονέων και μαθητών –αλλά και της συνδρομής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχολική βιβλιοθήκη

Η  δανειστική βιβλιοθήκη  του σχολείου μας που ανήκει στο δίκτυο βιβλιοθηκών της  χώρας μας από το  σχολικό έτος 2018-19 είναι στη διάθεση όλων των μαθητών του σχολείου για δανεισμό βιβλίων . Εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με νέους τίτλους από προσφορά του Συλλόγου Γονέων ,Δωρεές κ.ά., έσοδα από Ετήσια  Έκθεση Βιβλίου . Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός κ.  Ευσταθία Μπακαλοπούλου για το τρέχον σχολικό έτος .  καταρτίζει το πρόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας της που οφείλουν οι μαθητές να τηρούν. Επιστρέφουν τα βιβλία έγκαιρα και χωρίς να τα  καταστρέφουν. Εφόσον καταστραφεί ή χαθεί κάποιο βιβλίο οφείλει ο μαθητής να το αντικαταστήσει  με καινούριο .

 

Μεταφορά μαθητών

Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων που απαιτείται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και να μη μετακινούνται. Ο σεβασμός και η υπακοή  προς  τον/τη συνοδό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά ελέγχεται και τιμωρείται ανάλογα από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Πολιτική άμυνα

Σε περίπτωση κινδύνου, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το σχέδιο, που έχει εκτελεστεί κατά τις ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και μαθητών. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν βρίσκονται στις δικές τους αίθουσες, αλλά σε άλλο χώρο του διδακτηρίου, όπως κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, ή στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στους Η/Υ κ.α. τότε ακολουθούν όσα προβλέπονται από το σχέδιο εκκένωσης.

Παραχώρηση χώρου του σχολείου

Οποιοσδήποτε τοπικός φορέας (σύλλογος γονέων , πολιτιστικός σύλλογος  κ.ά.) μπορεί να κάνει χρήση των χώρων του σχολικού συγκροτήματος και της αυλής εφόσον εγκαίρως( πριν ένα μήνα τουλάχιστον ) έχει καταθέσει το αίτημά του  στη Διεύθυνση του σχολείου που θα κρίνει και θα εισηγηθεί θετικά ,εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του σχολείου και διασφαλίζεται η σωστή χρήση του χώρου ,στη Σχολική Επιτροπή . Η Σ.Ε. θα εγκρίνει τη χρήση με τις προϋποθέσεις της, τήρησης μέτρων ασφάλειας , καθαριότητας και παράδοσης του χώρου στην κατάσταση της παραλαβής .

ΓΕΝΙΚΑ

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και

την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα  σχολικό έτος                    2022-23 και επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

 

Παρακαλούμε όλους τους φορείς για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε το σχολείο να λειτουργεί  χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της σχολικής κοινότητας.

Η Δ/ντρια

 

 

 

 

Αναστασία Χανού

 

 

H  Συντονίστρια του 3ου ΠΕΚΕΣ                  Ο Διευθυντής   Πρωτοβ.  Εκπ/σης  Πέλλας