ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κόντρα στις αντίξοες συνθήκες της εποχής μας, που έχουν στερήσει από όλους μας μικρές και μεγάλες χαρές, οι μαθητές της ΣΤ τάξης του σχολείου μας μαζί με την κα Λάμπρου Μαρία, καθηγήτρια Αγγλικών ετοιμάζουν ταξίδι γνώσης!!Το μέσο που θα τους οδηγήσει στον προορισμό τους είναι η Αγγλική γλώσσα. Η απόσταση που θα καλύψουν είναι περίπου 250 χλμ. και εκεί θα τους περιμένουν παιδιά της ίδιας ηλικίας που είναι έτοιμα να μοιραστούν μυστικά….

Και…. για όσους δεν κατάλαβαν……. Πρόσφατα εγκρίθηκε η αίτηση του σχολείου μας για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning.Toσχολείο με το οποίο θα συνεργαστούμε είναι το 9ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
Οτίτλοςτουπρογράμματοςείναι:
SKILLS(SharingKnowledgeandIdeastoLearnLocalSecrets),
δηλαδή:Μοιραζόμαστε Γνώση και Ιδέες για να Μάθουμε Τοπικά Μυστικά. Το θέμα του projectείναι: <<Παρουσίαση του τόπου μου>>και γλώσσα επικοινωνίας θα είναι τα Αγγλικά.

Η συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών σε τέτοια προγράμματα έχει πολλαπλά οφέλη. Καταρχάς τους δίνει την ευκαιρία να εξασκήσουν την Αγγλική Γλώσσα τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο. Θα αποκτήσουν μια σχετική αυτονομία χρησιμοποιώντας την γνώση που έχουν αποκομίσει από την μέχρι τώρα επαφή τους με την Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών(π.χ. Περιγραφή/Παρουσίαση/Χρήση χρόνων κ.λ.π.).Θα απομυθοποιήσουν το λάθος μιας και ο στόχος είναι η επικοινωνία και όχι μια αγωνιώδης επιδίωξη της τελειότητας. Αυτό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση τους και θα τους φέρει κοντά στην ανεξάρτητη χρήση της γλώσσας , που είναι και το ζητούμενο. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι θα εξασκηθούν στην αναζήτηση πληροφορίας τόσο στο Διαδίκτυο, όσο και στην σχολική βιβλιοθήκη. Αυτό που πρέπει κυρίως να τονιστεί, ωστόσο, είναι ότι τα παιδιά θα καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου Αιώνα όπως Επικοινωνία, Συνεργασία, Κριτική Σκέψη, Δημιουργικότητα κ.α.

Το ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει και ….ποτέ δεν ξέρει κανείς .Ίσως καταφέρουμε να εκμηδενίσουμε την απόσταση και στην πραγματικότητα…..