ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Α'1 Τάξη Α'2 Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη Δ' Τάξη Ε' Τάξη Ενημέρωση Δ/νσης Στ' Τάξη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 15/3/2017 , στις 11.45 π.μ.,οι δάσκαλοι/ες των Α΄ και Β΄ τάξεων θα ενημερώσουν τους γονείς των παιδιών για την πορεία των παιδιών τους.

Την ίδια ώρα οι δάσκαλοι/ες των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων  θα δώσουν τους Ελέγχους Προόδου στους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών των τάξεών τους.

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ