Όχι στον σχολικό εκφοβισμό

Η Δ΄ τάξη ζωγράφισε τα δικά της μηνύματα για τη βία και τη φιλία.