Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη

ΗΜΕΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Ε.Α.Ε.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ