Επικοινωνία

Επικοινωνία

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου μας είναι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

 

Δνση: Μ. Αλεξάνδρου 8

Τ Κ. : 58005

Περιοχή: Πέλλα

Τηλ.: 2382031388

Φαξ: 2382031388

email: mail@dim-pellas.pel.sch.gr

 

Πληροφορίες: Χανού Αναστασία (Δ/ντρια)