ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2021-2022
Μονάχος Κωνσταντίνος ΠΕ70 Διευθυντής – Δάσκαλος
Χριστοφίδης Ιωάννης ΠΕ70 Δάσκαλος
Θεοδώρου Αικατερίνη ΠΕ70 Δασκάλα
Πανταζή Σοφία ΠΕ70 Δασκάλα
Μώκου Ανθούλα ΠΕ70 Δασκάλα
Ψαρρά Λυδία ΠΕ70 Δασκάλα
Παπαδημητρίου Ευφροσύνη ΠΕ70 Δασκάλα
Αρβανίτη Παρασκευή ΠΕ07 Γερμανικά
Γκαρανάτση Ζωή ΠΕ86 Πληροφορική
Νίκα Κωνσταντίνα ΠΕ05 Αγγλικά
Δεσπότης Κωνσταντής ΠΕ79.01 Μουσική
Λάμπρου Χρυσούλα ΠΕ70 Δασκάλα
Τζάνη Χριστίνα ΠΕ08 Εικαστικά
Γιαννέλου Περσεφόνη ΠΕ11 Γυμναστική