ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΓΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ COVID019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_self test_ΥΦ 18-5-2021 ΤΕΛΙΚΟ σχ γραφ Υφυπ CLEANπρωτοκολλο σχολείων 170521 final (2)ΦΕΚ-2200