Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου

Σχετ.: το με Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 έγγραφο του ΥΠ. ΠΑΙΔ. με θέμα: Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας, μετά από το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, σχετικό με την υλοποίηση ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την αξιοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφόρμων (eme ή eclass) από όλες τις σχολικές μονάδες χρειάζεται η δική σας συμμετοχή και υποστήριξη ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

Να μεριμνήσετε για την εγγραφή των μαθητών/τριών μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης όπως:

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά από τη σελίδα https://register.sch.gr/students/, ενώ αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στη σελίδα:
https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf  (επισυνάπτεται)

Για την εγγραφή των μαθητών θα πρέπει να πληκτρολογήσετε (ή αντιγράψετε/επικολλήσετε) το όνομα του Σχολείου που είναι:………………ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………

 

Επιπλέον απαιτείται ο αριθμός μητρώου του μαθητή/τριας, τον οποίο και θα αναζητήσετε στο φύλλο Ελέγχου και Προόδου. Για τους μαθητές/τριες (Α΄& Β΄ τάξεων)  θα σας σταλεί ηλεκτρονικά.

«Μετά την εγγραφή σου θα αποκτήσεις ένα όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό σου (password) με τα οποία θα μπορείς να συνδέεσαι, να συμμετέχεις σε δράσεις που γίνονται για εσένα από τους καθηγητές του σχολείου σου, όπως τα τηλεμαθήματα, η ηλεκτρονική τάξη και άλλες, καθώς και την επικοινωνία μέσω e-mail με συμμαθητές και καθηγητές σου. Θα πρέπει να διατηρήσεις με επιμέλεια το όνομα χρήστη και τον κωδικό σου για να μπορείς να συνδέεσαι και δεν θα πρέπει να τα γνωστοποιείς ή να τα αφήνεις να τα δει κάποιος άλλος.»

 

Βήμα 2

Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα (eme ή eclass) που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς (και έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες) ώστε στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τμημάτων.

Βήμα 3

Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το ψηφιακό τμήμα στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις μαθητές/τριες με βάση τα ονόματα χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου. Οι μαθητές αποδέχονται τις προσκλήσεις και αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα του/των εκπαιδευτικών.

Με εκτίμηση,

Από τη Διεύθυνση