Ξεχάσατε τι είναι τα ισοδύναμα κλάσματα; Δείτε το βίντεο το όσες φορές χρειαστεί!!!