ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

Για το σχολικό έτος  2021-2022  η περίοδος εγγραφής ξεκινά από 1 Μαρτίου  και τελειώνει στις 20 Μαρτίου 2021.

Για τη σχολική χρονιά 2021-2022,  στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες  που γεννήθηκαν

από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (δίνεται από το σχολείο).

β. Πιστοποιητικό γέννησης (χορηγείται από το σχολείο).

γ. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (το προσκομίζει ο γονέας στο σχολείο).

δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το δίνει  το σχολείο και συμπληρώνεται από γιατρό).

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ).

στ. Βεβαίωση Φοίτησης στο νηπιαγωγείο    (το δίνει η Νηπιαγωγός).

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2382031141

Αφήστε μια απάντηση