Φιλία!!!    Τι είναι φιλία;

  Απαντήσεις των μικρών μαθητών μας:

Αγάπη, προστασία,  βοήθεια, φροντίδα, συμπαράσταση και πολλά άλλα!!!  

με αφορμή τα παραμύθια, που διαβάζουμε στην Α΄και Β΄τάξη , μέσα σε κλίμα συζήτησης και ανάλυσης

σε συνεργασία με την ψυχολόγο του σχολείου μας κα Αμαλία Μπάρμπα.