Λειτουργία Σχολείου

Το σχολείο μας είναι 5/θέσιο και λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος με 5+1 τμήματα.  Τα μαθήματα του πρωινού ωραρίου ξεκινούν στις 08:10 και τελειώνουν στις 13¨30. Το πρόγραμμα λειτουργίας κατανέμεται ως εξής:
08:10 – 09:40 1η και 2η ώρα.
09:40 – 10:00 1ο διάλεμμα.
10:00 – 11:30 3η και 4η ώρα.
11:30 – 11:50  2ο διάλειμμα.
11:40 – 12:35 5η ώρα.
12:35 – 12:45 3ο διάλειμμα.

12:45 – 13:30 6η ώρα.
Το Ολοήμερο σχολείο λειτουργεί από τις 11:50 έως στις 16:15.
Εκεί γίνεται η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Διδάσκονται επίσης πληροφορική, γυμναστική, καλλιτεχνικά.