Τραγούδι για τη προπαίδεια του 3- Β’ τάξη μαθηματικά

0

Συγγραφέας: Δημοτικό Σχολείο Παλιού Μυλοτόπου | Κατηγορία εκπαιδευτικό υλικό, Μουσική | , στις 10-02-2012

Προετείνουμε ένα διασκεδαστικό τρόπο για να θυμάστε τη προπαίδεια του 3…για τα δευτεράκια…αν μάθετε το τραγούδι θα θυμάστε και τη προπαίδεια.