γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης

0

Συγγραφέας: Δημοτικό Σχολείο Παλιού Μυλοτόπου | Κατηγορία θρησκευτικά, Ιστορία Ε' | , στις 21-05-2013

Βυζαντινός στρατός

0

Συγγραφέας: Δημοτικό Σχολείο Παλιού Μυλοτόπου | Κατηγορία Ιστορία Ε' | , στις 19-03-2012

Δείτε την παρουσίαση και ενημερωθείτε για το πως ντύνονταν, παρατάσσονταν και πολεμούσαν οι βυζαντινοί στρατιώτες τα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων….

‘Ολη η ιστορία της Ε’ τάξης με χάρτες

0

Συγγραφέας: Δημοτικό Σχολείο Παλιού Μυλοτόπου | Κατηγορία Ιστορία Ε' | , στις 15-03-2012

Δείτε τη Βυζαντινή ιστορία της Ε’ τάξης σε μια παρουσίαση με την εξέλιξη των συνόρων του Βυζαντίου μέσα από χάρτες…είναι πολύ ενδιαφέρον…

Η Ακμή του Βυζαντίου

0

Συγγραφέας: Δημοτικό Σχολείο Παλιού Μυλοτόπου | Κατηγορία Ιστορία Ε' | , στις 15-02-2012

Δείτε οι μαθητές της Ε’ τάξης μια παρουσίαση για τα καλύτερα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας…έχει και πολλές εικόνες πολεμιστών και αυτοκρατόρων…