Αφιέρωμα στον μεγάλο βάρδο και θεατρικό συγγραφέα Shakespeare / A Tribute to the great bard William Shakespeare by the 5th grade students

Οι μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης, μετά από διεξοδική συζήτηση στην τάξη, με προβολή βίντεο και ανάλυση των βιογραφικών στοιχείων του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα William Shakespeare, με σκοπό τα παιδιά να αντιληφθούν το μεγαλείο του έργου του, έψαξαν επιπλέον πληροφορίες και μας παρουσιάζουν τις εργασίες τους σ’ αυτό το όμορφο ταμπλό! William Shakespeare was…Συνέχεια ανάγνωσης Αφιέρωμα στον μεγάλο βάρδο και θεατρικό συγγραφέα Shakespeare / A Tribute to the great bard William Shakespeare by the 5th grade students