2020-2022

Μέλη Δ. Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

e-mail συλλόγου:  sgk.1ou.dimotikou.oropou@gmail.com

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Πρόεδρος Αργυρόπουλος Νίκος 6973233481 nkarguro@gmail.com
Αντιπρόεδρος Βεντούρης Βασίλης 6972335906 info@tentesalexilion.gr
Γραμματέας Πασιοπούλου Νεκταρία 6942090037 riapasiopoulou@gmail.com
Ταμίας Πλακιά Παναγιώτα 6977628617 plakia81@hotmail.com
Μέλος Δαδά Σωτηρία 6909162237 ritsadad@yahoo.gr
Μέλος Λιβιτσάνη Φωτούλα 6947430390 fotlivitsani@gmail.com
Μέλος Παπαδημητρίου Σάκης