2018-2020

Μέλη Δ. Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

2018- 2020

e-mail συλλόγου:  sgk.1ou.dimotikou.oropou@gmail.com

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Πρόεδρος Καρίμαλης Φώτης 6983501941 mpouzoukakis@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος Βεντούρης Βασίλης 6972335906 info@tentesalexilion.gr
Γραμματέας Πασιοπούλου Νεκταρία 6942090037 riapasiopoulou@gmail.com
Ταμίας Λίτσα Αγγελική 6981519649 alitsa.ananias@gmail.com
Μέλος Αργυρόπουλος Νίκος 6973233481 nkarguro@gmail.com
Μέλος Λουπάτατζης Ευστράτιος 6944298970 stratisloupatatzis@gmail.com
Μέλος Παπαδημητρίου Αθανάσιος 6975606975

skoufarasmart@gmail.com