Λειτουργία

Ωράριο λειτουργίας

 

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

7:00 – 8:00

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 15 και η λήξη στις 13:15 για όλες τις τάξεις.

08:00 – 08:15        (15′) υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40        (85′) 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00       (20′) διάλειμμα
10:00 – 11:30         (90′) 2η διδακτική περίοδος
11:30 – 11:45           (15′) διάλειμμα
11:45 – 12:25          (40′) 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35          (10′) διάλειμμα
12.35 – 13:15          (40′) 6η διδακτική ώρα
13:15 – 13:20            (5′) αποχώρηση μαθητών υποχρεωτικού προγράμματος/διάλειμμα μαθητών ολοήμερου προγράμματος

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

13:15 – 13:20             (5′) διάλειμμα
13:20 – 14:00         (40′) σίτιση μαθητών
14:00 – 14:15          (15′) διάλειμμα
14:15 – 15:00         (45′) 1η διδακτική ώρα
15:00 – 15:15          (15′) διάλειμμα/μερική αποχώρηση μαθητών
15:15 – 16:00         (45′) 2η διδακτική ώρα
16:00 – 16:05           (5′) αποχώρηση μαθητών/λήξη ολοήμερου προγράμματος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Υ.Ε.Π.

Η λειτουργία της Δομής Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων πραγματοποιείται από τις 14:00 έως τις 18:00.