Σχολικό έτος 2016-2017

Διευθύντρια: Κυριακίδη Ανθίππη

Υποδιευθύντρια: Καραδαγλή Βασιλική

Τμήμα Α1: Αδάμου Ελένη

Τμήμα Α2:Πολύζου Μαρία

Τμήμα Β1: Ιωσηφίδου Αγγελική

Τμήμα Β2: Μπάνια Μαρία

Τμήμα Γ1: Μπατζοπούλου Μαρία

Τμήμα Γ2: Καραδαγλή Βασιλική

Τμήμα Δ1: Κατσαρή Βασιλική

Τμήμα Δ2: Γιαννοπούλου Ανθή

Τμήμα Ε1: Γκουσδοβά Ιωάννα

Τμήμα Ε2: Φείδας Φώτης

Τμήμα ΣΤ1: Παπαγεωργίου Βασιλική

Τμήμα ΣΤ2: Ελευθερούλης Γεώργιος

Τμήμα Ολοημέρου: Εκπαιδευτικοί ανά ημέρα

Αγγλικά: Κοτσιανίδου Αλκμήνη, Ράπτη Χαρίκλεια

Γερμανικά: Βουλτσίδου Νιόβη

Γαλλικά: Παρσάνου Αγγελική

Φυσική Αγωγή: Αποστολόπουλος Αποστόλης, Βούζας Λεωνίδας, Κριάλη Μαρία

Μουσική: Γκιολές Γεώργιος

Εικαστικά: Γιούσεφ Όλια

Τμήμα πληροφορικής: Καλορίτης Γεώργιος

Τμήμα Ένταξης: Σαμοΐλη Ιωαννέτα

Γραμματειακή υποστήριξη: Λουκά Κατερίνα

Σχολική νοσηλεύτρια: Ευαγγελάτου Δήμητρα